Underhåll av atrium

Att underhålla atrium, ljusgårdar och glastak kan innefatta olika moment.


Årlig underhåll
Allt från fönsterputsning och damning till byta trasiga glas och åtgärda läckage etc. Att underhålla årligen är viktigt och kan bestå av olika moment. 

Det blir allt vanligare att nybyggnationer är intresserade av repklättring som åtkomstteknik för sina atrium och ljusgårdar. Detta är smart och vi kan hjälpa er att ta fram ett åtkomstsystem som passar bäst för er fastighet. Reparbete har visats i många fall vara mer tids- och kostnadseffektivt och är ett bra alternativ till dyra ställningar och lift.

Atrium som byggdes på 80-talet kan ha vissa brister som kan leda till läckage. Det kan vara svårt att hantera läckage med enbart fogning då problemet hittas oftast i själva monteringen, tätningen och/eller dräneringen. I många fall är även treversen trasig och behöver lite kärlek innan den kan besiktas.

Genom en inspektion kan vi lokalisera rätt orsak och ge ett förslag på en åtgärdsplan och budget. Vi ser till att allt är enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer och även att en räddningsplan finns.
Solfilm - Effektivt mot värme

CGS Nordic erbjuder olika högkvalitativa solfilms-lösningar. Detta kan vara ett bra alternativ för er som behöver få ner nedkylnings kostnaderna för er fastighet. Vi tar fram olika alternativ på solfilm baserat på era önskemål om funktion och utseende.


TA KONTAKT IDAG