Rope access - Certifierade yrkesklättrare

Rope access betyder åtkomst via rep och kan göra era uppdrag och projekt möjliga att utföra. 


Rope access - Fördelar med reparbete

  • Boende och trafik påverkas i mindre utsträckning eftersom inga byggställningar står i vägen. 
  • Mer kostnadseffektivt där företag och bostadsrättsföreningar slipper onödiga kostnader för tex. lift och ställning. 
  • Näringsidkare i anslutning till arbetsområdet kan i många fall fortsätta sin vanliga verksamhet. 
  • Tillgång till svåråtkomliga platser, exempelvis innergårdar eller glastak.  
  • "Omöjliga" uppdrag blir möjliga.

Rope access - Våra vanligaste uppdrag


Fönsterputs och fasadtvätt
Glas-rekonditionering och glasförsegling
Montage, byte, fogning och plåt
Underhåll av atrium, ljusgårdar och glastak
Inspektioner och dokumentationKOM I KONTAKT MED OSS DIREKT

Reparbete och Arbetsmiljöverket - CGS Nordic AB ger trygghet för dig som uppdragsgivare

Alla våra yrkesklättrare har genomgått den årliga obligatoriska hälsokontrollen enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter (AFS 2019:3) Klättring med stor nivåskillnad § 73 Medicinska kontroller i arbetslivet. Här intygas och godkänns våra yrkesklättrare att få arbeta över 13 meter. Det ger dig som beställare en enorm trygghet när du anlitar yrkesklättrare till dina uppdrag.