Fri frakt vid 4900:- / Snabb leverans / Fri retur

Fallskyddsutbildning

Här bokar du fallskyddsutbildning


CGS Nordic håller i en fallskyddsutbildning för dig som ska arbeta med risk av fall.

Under utbildningen fokuserar vi på praktik för att uppnå den kompetens du behöver för att få arbeta över 2 meter, känna dig trygg med din utrustning och veta vilka regler och lagar som är gäller.

Utbildningen genomförs i vår kursanläggning i Partille ochj vi står för utrustning och material under kursen. Vi använder alltid den senaste och bästa utrustningen som finns på marknaden. Examination sker genom både praktiska övningar och ett skriftligt prov i slutet av kursen. 

Max 8 st deltagare per utbildningstillfälle.

Våra huvudinstruktörer är certifierade instruktörer inom Rope access, fallskydd och räddning med mångårig erfarenhet av reparbeten och andra höghöjdsarbeten. Kurserna kan hållas både på svenska och engelska.


Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

”En personliga fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns påkörningsrisk” AFS 2006:6 15§ 

”Arbetsgivaren skall ordna med instruktion och övning hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås” AFS 2001:3 10§ 

”Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden är mer än två meter skall arbetsmiljöplan med beskrivning av förebyggande, särskilda åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen utformas” AFS 1999:3 12§