Fri frakt vid 4900:- / Snabb leverans / Fri retur

Safe Construction Training - UTFÖRD

|8/10, 2021

Safe Construction Training - UTFÖRD

Våra yrkesklättrare har genomgått Safe Construction training.
CGS Nordic arbetar mycket inom byggindustrin. Några av våra största kunder är byggherrar och byggföretag. 
Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor. CGS Nordic är mycket noga med utbildning för att hålla högsta säkerhet under alla uppdrag. Vi anser även att utbildning är A och O till ett effektivt och väl utfört uppdrag och detta med säkerhet i fokus till 100%.

Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. 

Företrädare för företagen i byggbranschen är överens om att säkerhet och arbetsmiljö ska prioriteras och att arbetet med att höja den generella säkerhetsnivån ska fortsätta. 

Safe Construction Training har en bred förankring i branschen och har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. 


Att den är gemensam har flera fördelar;

  • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor.
  • En gemensam lägsta acceptabla kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser.
  • Ökad kostnadseffektivitet eftersom introduktions­utbildningen gäller hos alla.
  • Tydligare och enklare hantering för kunder och alla som är verksamma i entreprenörskedjan.
  • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer.

Registrering i ID06 Kompetensdatabas

Ett godkänt testresultat är giltigt i fem år och registreras i ID06 Kompetensdatabas. 


CGS Nordic AB