Certifierade Bas P / Bas U

|17/11, 2021

Certifierade Bas P / Bas U

CGS Nordic AB uppfyller BAS P / BAS U certifiering med de senaste kraven från Arbetsmiljöverket. 


Detta ger oss både de nödvändiga kunskaper som behövs till att verka på ett effektivt tillvägagångssätt i rollen som BAS P och BAS U. 


En helhetslösning för dig som beställare 

CGS Nordic AB erbjuder en helhetslösning som byggarbetsmiljösamordnare. Vi kan ta emot och ansvara för delegerande arbetsmiljöuppgifter, både internt i ett företag samt äga rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandeskedet (BAS U). 


Arbetsmiljöverkets avsikt med BAS är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till. En byggarbetsmiljösamordnare är en person som gör riskbedömningar på en byggarbetsplats med utgångspunkt från sin kunskap om vilka slags olyckor och vilka arbetssjukdomar som förekommer i branschen.


CGS NORDIC AB